גנרטורים דיזל AC/DC

קטגוריהשם המוצריצרן מנועהספק kVAתדר Hzקובץ מצורף
גנרטורים דיזל ACOR10PE5LPerkins1050להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR14PE5APerkins1450להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR16PE5APerkins1650להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR16PE6SPerkins1650להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR21PE5SPerkins2150להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR22PE5APerkins2250להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR22PE5SPerkins2250להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR34PE5APerkins3450להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR46PE5APerkins4650להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR50PE5APerkins5050להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR67PE5APerkins6750להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR72PE5LPerkins7250להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR89PE5SPerkins8950להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR90PE5APerkins9050להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR110PE5LPerkins11050להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR153PE5APerkins15350להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR167PE5APerkins16750להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR200PE5APerkins20050להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR223PE5APerkins22350להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR259PE5APerkins25950להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR342PE5APerkins34250להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR500PE5APerkins50050להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR721PE5APerkins72150להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR825PE5APerkins82550להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR880PE5APerkins88050להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR1130PE5APerkins112850להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR1260PE5APerkins126150להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR1400PE5APerkins139650להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR1503PE5LPerkins150350להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR1650PE5LPerkins165050להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR1900PE5APerkins189950T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR2020PE5LPerkins202050להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR2200PE5LPerkins220050להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR2500PE5LPerkins250050להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR94DW5ADoosan9450להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR110DW5LDoosan11050להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR134DW5ADoosan13450להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR180DW5ADoosan18050להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR205DW5ADoosan20550להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR232DW5ADoosan23250להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR275DW5ADoosan27550T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR330DW5ADoosan33050להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR385DW5ADoosan38550להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR405DW5ADoosan40550להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR486DW5ADoosan48650להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR509DW5ADoosan50950T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR584DW5ADoosan58450T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR625DW5ADoosan62550להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR705DW5ADoosan70550להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR830DW5ADoosan83050להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR25IS5AIsuzu2550T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR33IS5AIsuzu3350T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR38IS5AIsuzu3850T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR20CU5ACummins2250T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR25CU5ACummins2850T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR30CU5ACummins3350T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR40CU5ACummins4450T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR61CU5ACummins6150להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR83CU5ACummins8350להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR110CU5ACummins11050להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR120CU5ACummins13250T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR149CU5ACummins14950להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR150CU5ACummins16550T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR180CU5ACummins19850T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR200CU5ACummins22050T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR250CU5ACummins27550T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR315CU5ACummins34750T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR320CU5ACummins35250T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR360CU5ACummins39650T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR390CU5ACummins42950T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR400CU5ACummins44050T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR440CU5ACummins48450T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR450CU5ACummins49550T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR500CU5ACummins55050T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR525CU5ACummins57850T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR575CU5ACummins63350T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR590CU5ACummins65050T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR625CU5ACummins68850T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR650CU5ACummins71550T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR750CU5ACummins82550T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR800CU5ACummins88050T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR910CU5ACummins100050T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR1000CU5ACummins110050T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR1135CU5ACummins125050T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR1250CU5ACummins137550T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR1400CU5ACummins154050T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR1500CU5ACummins165050T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR85VO5AVOLVO9450להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR100VO5AVOLVO11050להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR130VO5AVOLVO14350להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR150VO5AVOLVO16550להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR188VO5AVOLVO20650להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR200VO5AVOLVO22050להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR250VO5AVOLVO27550להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR315VO5AVOLVO34750להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR350VO5AVOLVO38550להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR375VO5AVOLVO41350להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR400VO5AVOLVO44050T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR450VO5AVOLVO49550להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR500VO5AVOLVO55050להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR550VO5AVOLVO60550T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR625VO5AVOLVO68850להורדת הקטלוג
קטגוריהשם המוצריצרן מנועהספק kVAתדר Hzקובץ מצורף
גנרטורים דיזל ACOR10PE5LPerkins1050להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR14PE5APerkins1450להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR16PE5APerkins1650להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR16PE6SPerkins1650להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR21PE5SPerkins2150להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR22PE5APerkins2250להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR22PE5SPerkins2250להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR34PE5APerkins3450להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR46PE5APerkins4650להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR50PE5APerkins5050להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR67PE5APerkins6750להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR72PE5LPerkins7250להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR89PE5SPerkins8950להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR90PE5APerkins9050להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR110PE5LPerkins11050להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR153PE5APerkins15350להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR167PE5APerkins16750להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR200PE5APerkins20050להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR223PE5APerkins22350להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR259PE5APerkins25950להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR342PE5APerkins34250להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR500PE5APerkins50050להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR721PE5APerkins72150להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR825PE5APerkins82550להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR880PE5APerkins88050להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR1130PE5APerkins112850להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR1260PE5APerkins126150להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR1400PE5APerkins139650להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR1503PE5LPerkins150350להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR1650PE5LPerkins165050להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR1900PE5APerkins189950T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR2020PE5LPerkins202050להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR2200PE5LPerkins220050להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR2500PE5LPerkins250050להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR94DW5ADoosan9450להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR110DW5LDoosan11050להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR134DW5ADoosan13450להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR180DW5ADoosan18050להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR205DW5ADoosan20550להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR232DW5ADoosan23250להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR275DW5ADoosan27550T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR330DW5ADoosan33050להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR385DW5ADoosan38550להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR405DW5ADoosan40550להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR486DW5ADoosan48650להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR509DW5ADoosan50950T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR584DW5ADoosan58450T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR625DW5ADoosan62550להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR705DW5ADoosan70550להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR830DW5ADoosan83050להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR25IS5AIsuzu2550T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR33IS5AIsuzu3350T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR38IS5AIsuzu3850T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR20CU5ACummins2250T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR25CU5ACummins2850T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR30CU5ACummins3350T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR40CU5ACummins4450T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR61CU5ACummins6150להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR83CU5ACummins8350להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR110CU5ACummins11050להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR120CU5ACummins13250T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR149CU5ACummins14950להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR150CU5ACummins16550T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR180CU5ACummins19850T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR200CU5ACummins22050T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR250CU5ACummins27550T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR315CU5ACummins34750T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR320CU5ACummins35250T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR360CU5ACummins39650T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR390CU5ACummins42950T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR400CU5ACummins44050T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR440CU5ACummins48450T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR450CU5ACummins49550T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR500CU5ACummins55050T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR525CU5ACummins57850T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR575CU5ACummins63350T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR590CU5ACummins65050T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR625CU5ACummins68850T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR650CU5ACummins71550T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR750CU5ACummins82550T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR800CU5ACummins88050T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR910CU5ACummins100050T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR1000CU5ACummins110050T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR1135CU5ACummins125050T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR1250CU5ACummins137550T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR1400CU5ACummins154050T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR1500CU5ACummins165050T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR85VO5AVOLVO9450להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR100VO5AVOLVO11050להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR130VO5AVOLVO14350להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR150VO5AVOLVO16550להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR188VO5AVOLVO20650להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR200VO5AVOLVO22050להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR250VO5AVOLVO27550להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR315VO5AVOLVO34750להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR350VO5AVOLVO38550להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR375VO5AVOLVO41350להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR400VO5AVOLVO44050T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR450VO5AVOLVO49550להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR500VO5AVOLVO55050להורדת הקטלוג
גנרטורים דיזל ACOR550VO5AVOLVO60550T.B.A
גנרטורים דיזל ACOR625VO5AVOLVO68850להורדת הקטלוג

גנרטור דיזל

גנרטור דיזל למכירה- גנרטור דיזל מושתק - גנרטור דיזל- אורקל גנרטורים

השימוש בהם כל-כך נפוץ כיום, עד שאנחנו לא מכירים מציאות אחרת של עולם בלעדיהם. אנחנו לא מתכוונים לסמארטפונים או לרשתות החברתיות, אלא לגנרטורים. כיום, אין כמעט גוף או מפעל המכבדים את עצמם שלא עושים שימוש בגנרטורים. הם אמנם לא נמצאים אצלנו ביד במשך כל היום כמו הסמארטפונים, אבל בזכותם בתי חולים יכולים לפעול ללא חשש, וכך גם תעשיות שונות הזקוקות לאספקת חשמל בכל זמן נתון, גם במצבים של הפסקות חשמל.

מה זה גנרטור – בקצרה

גנרטור הוא מכשיר העושה שימוש באנרגיה כדי לסובב מנוע, ובכך מייצר חשמל. הוא ממיר אנרגיה מכאנית לאנרגיה חשמלית באמצעות מקורות אנרגיה שונים. הגנרטורים הקלאסיים היו ועדיין כאלו הפועלים באמצעות הרוח או באמצעות לחץ מים. דוגמאות לכך הן תחנות רוח וטורבינות המייצרות חשמל.

עם השנים התפתח התחום, ולעולם הגיעו גם גנרטורים המופעלים באמצעות מקורות אנרגיה אחרים כמו בנזין ודיזל.

גנרטור דיזל

לצד גנרטור הבנזין או הגנרטורים המופעלים באמצעות רוח או מים, גנרטור דיזל הוא הגנרטור הנפוץ ביותר. גנרטור דיזל מסובב את המנוע באמצעות צריכת סולר, ובכך מייצר חשמל.
לגנרטור המונע בדיזל יתרונות רבים. בראש ובראשונה, צריכת הדלק בגנרטור המונע בדיזל נמוכה משמעותית מהצריכה בגנרטורים המופעלים באמצעות בנזין. גנרטור המונע בדיזל הוא גם בטיחותי פי כמה,
בעיקר הודות לעובדה שסולר הינו חומר פחות דליק מבנזין.

גנרטור דיזל כולל גם יכולת עבודה טובה יותר הודות למנוע חזק ואמין יותר. גנרטור יכול לספק עבודה לטווחים ארוכים ללא הפסקות או נפילות מתח, בניגוד לגנרטורים המופעלים באמצעות חומרים אחרים.

גנרטור דיזל מושתק

כיום, נהוג לעשות שימוש רב יותר בגנרטור דיזל מושתק על פני הגנרטור הרגיל. הגנרטור הרגיל והגנרטור המושתק פועלים באותה צורה, אך נבדלים זה מזה מבחינת הרעש. גנרטור רגיל מרעיש בצורה שיכולה לפגוע באיכות החיים וגם בסביבה. גנרטור דיזל מושתק לעומת זאת הוא כזה היושב בתוך מארז יציב ומבודד, המכונה חופה אקוסטית. החופה מונעת מהרעש לבקוע החוצה, ובכך נמנעת פגיעה בסביבה. רמת הרעש הבוקעת בכל זאת מהגנרטור תהיה כזו ששווה פחות או יותר לשיחה בין שני אנשים.

אחד היתרונות המובהקים של גנרטור דיזל מושתק באה לידי ביטוי ביעילות העבודה שלו. אם לא מספיק לכם גנרטור דיזל- גנרטור שנותן עבודה טובה יותר מגנרטור בנזין, בוודאי תשמחו לגלות שגנרטור מושתק יעיל יותר מבחינת הן מבחינת צריכת הדלק והן מתפוקת העבודה. זה קורה בעיקר הודות למהירות המנוע, המכוונן בהתאם לעומס הכוח הדרוש.

הפרשי מחירים

ישנם הפרשי מחירים בין גנרטור המונע בדיזל רגיל לבין גנרטור דיזל מושתק. כמו שכבר בטח ניחשתם, הגנרטור המושתק, ובעל היתרונות, הוא זה היקר יותר. למרות ההבדלים במחיר, חשוב להשקיע עוד קצת, וליהנות מגנרטור מושתק המספק עבודה טובה יותר, עם פחות כאבי ראש.

אז במה לבחור?

עבור שימושים תעשייתיים, חשוב לעשות בחירה נכונה ומושכלת, בכל הקשור לבחירת גנרטור דיזל למכירה. אל תשכחו לשאול שאלות כמו האם יש צורך שיהיה נייד, האם יש צורך שלא ירעיש, האם הוא יספק כמות מסוימת של חשמל ועוד.

אורקל גנרטורים

חברת אורקל היא החברה היחידה בישראל המספקת את כל הפתרונות תחת קורת גג אחת, כולל מכירה, שירות וייצור כחול לבן. כיבואן מוביל, מספקת החברה גנרטור דיזל למכירה והשכרה של גנרטורים ממיטב היצרנים הבינלאומיים פרקינס, דוסן, איסוזו, קמינס, וולבו ועוד. אורקל מציעה גם ייצור השתקת גנרטורים והשתקת מכולות באמצעות ציוד מקצועי ומתקדם מאוד.

אורקל היא בין החברות היחידות בעולם שמפתחות ומייצרות חופה אקוסטית מבודדת המתאימה לגנרטור שמוצב בתנאי מזג אוויר קיצוניים – באזורים חמים או קרים במיוחד. החופה מאפשרת שימוש רציף בגנרטור החל מטמפרטורות נמוכות של מינוס 45 מעלות צלסיוס ועד לטמפרטורות גבוהות של 55 מעלות.

החברה נחשבת למובילה בתחום בזכות השירות האמין והמקצועי, השימוש בטכנולוגיות חדשניות ואיכות הגנרטורים העומדת בסטנדרט הגבוה ביותר שקיים. אז אם אתם זקוקים לגנרטור המונע בדיזל למכירה, צרו עמנו קשר ואנו נשמח להעניק לכם הצעת מחיר.

סגירת תפריט
×

עגלת קניות