מערכות היברידיות ניידות

מחלקת פיתוח טכנולוגיות ירוקות

באורקל , מחלקה עצמאית אשר ייעודה ושליחותה המרכזיים והמובילים הם פיתוח טכנולוגיות ירוקות מערכות היברידיות וסולריות ברות קיימא מתקדמות , אשר יהיו בהווה ובעתיד , השראה ו או כלי ו או עזר ו או בסיס יציב ליצירת שיפור מתמיד ורב ממדי בשימור הסביבה ומשאבי כדור הארץ,  ויאפשרו את  שינוי התנהלותם של עסקים, מפעלים ותעשיות נוספות , לכדי הפחתת השפעתם השלילית על הסביבה ובחיזוק יכולתם להשפעה חיובית על הקהילה והחברה בהן הם פועלים ובשיפור תפקודם, יציבותם העסקית ויכולתם התחרותית.

אורקל- שומרים על איכות הסביבה

אורקל מייחסת חשיבות רבה לשמירה על הסביבה ועל משאבי כדור הארץ ועושה שימוש בטכנולוגיות חדישות המונעות מפגעי בטיחות, מצמצמות את זיהום הסביבה וחוסכות במשאבים כמו אנרגיה ומים ופועלת לצמצום  זיהום האוויר על ידי ייעול צריכת חשמל והדלק ושימוש מושכל במשאבים אחרים . אנחנו מחויבים להטמעת חינוך המדיניות הסביבתית בכל רובדי החברה ועובדיה. על כך אימצנו שורת כללים והנחיות המבטיחים את צמצום הפגיעה בסביבה החל באמצעות שינוי אופן התנהלות צוות המשרד ועובדי  הייצור. כולם נוקטים יוזמות לשיפור מצב הסביבה ומשלבים שיקולים סביבתיים בתהליכי קבלת ההחלטות וההתנהלות היומיומיות, כגון הפחתת כמות הפסולת שנוצרת במהלך העבודה באמצעות מחזור והפרדת אשפה , שימוש חוזר בנייר וצמצום השימוש בחומרי גלם בפס הייצור ובכלל חברה. 

מערכת אנרגיה היברידית AC/DC

מערכת אנרגיה היברידית AC/DC

נגרר תצפית ומעקב היברידי סולרי

נגרר תצפית ומעקב היברידי סולרי

נגרר תאורה משולב

נגרר תאורה משולב

תרנים טלסקופים

תרנים טלסקופים

סגירת תפריט
×

עגלת קניות